DOMY ENERGOOSZCZĘDNE

 

KOSZTY OGRZEWANIA


Domy energooszczędne
Nasze domy są doskonale zaizolowane. Efektem tego są niskie koszty ogrzewania. Aby uwiarygodnić potrzebę dobrej izolacji poniżej przedstawiamy koszty ogrzewania naszego domu modelowego. Przed budową domu wykonany został audyt energetyczny wg metodologii PHPP (Pakietu do Projektowania Domów Pasywnych Darmstadt). Audyt wykazał, że dom będzie wymagał 80Kw/m2/rok zapotrzebowania na energię.

Najważniejsze fakty to:
Dom o powierzchni 97m2 i kubaturze 280m3 wybudowany w okolicach Krakowa, Niekorzystana orientacja geograficzna – północna, ze względu na ograniczenia na działce, Dom zamieszkały na stałe przez dwie osoby dorosłe.
Dom energooszczędny:

W domu zastosowano:
Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania Viessmann Vitopend 100,
Grzejniki Kermi X2, głowice termostatyczne Comap,
Wentylację grawitacyjną,
Okna 5-komorowe, dwuszybowe,
Średnia temperatura zimą wewnątrz domu +21oC,
Ściany zewnętrzne U=0,15 W/m2k,
Dach U=0,13 W/m2k.

Poniższy wykres przedstawia roczne koszty ogrzewania C.O. oraz C.U.W. Na uwagę zasługuje także fakt, że w domu nie ma kominka, którym zazwyczaj dogrzewa się dom zimą oraz dom nie jest wyposażony w zmywarkę. Mycie naczyń odbywa się w wodzie podgrzanej w kotle gazowym.

Roczne koszty ogrzewania C.O. i C.W.U. wyniosły 1703 PLN brutto. Są to koszty całkowite wraz z opłatami stałymi, czyli abonamentem, który stanowi 16% tej kwoty. Całkowite zapotrzebowanie na gaz wyniosło 841m3, czyli dokładnie tyle, ile wykazały obliczenia PHPP.

Wnioski: pomimo że dom posiada najwięcej przeszkleń na stronę północną (większe starty niż zyski słoneczne), nie jest dogrzewany kominkiem, nie posiada zmywarki, to koszty ogrzewania są bardzo niskie. Dlaczego? Bo nasze domy energooszczędne są doskonale zaizolowane, nie posiadają mostków termicznych i są bardzo szczelne.

ZASADY PROJEKTOWANIA


Kształt budynku
jedną z ważniejszych zasad projektowania budownictwa energooszczędnego to właściwie dobranie proporcji domu. Tzw. stosunek A/V czyli stosunek ilości przegród zewnętrznych do objętości budynku ma być jak najmniejszy. Im bardziej zwarta bryła budynku tym budynek bardziej energooszczędny. Dlatego idealnym kształtem jest kula lub walec – co jest trudne do zrealizowania. Należy się skupić na domach z dachami płaskimi, ewentualnie dwuspadowymi. Wszelkie załamania, wykusze, balkony, lukarny itd. pogarszają właściwości termoizolacyjne budynku – tworzą się tam geometryczne mostki termiczne. Zwiększa się też ilość przegród zewnętrznych w stosunku do kubatury. Dom energooszczędny jest prosty w swojej bryle i budowie!

Orientacja budynku względem stron świata
budynek powinien być tak zaprojektowany, aby maksymalnie dużo przeszkleń znajdowało się od strony południowej i zachodniej. Okna od strony północnej i wschodniej powinny być zlikwidowane lub jeśli jest to niemożliwe ich powierzchnia powinna być minimalna. Okna są bardzo ważnym orientacja_budynku elementem domu energooszczędnego – dlaczego?
Od strony północnej zyski ciepła przez okna są mniejsze niż starty
– czyli dochodzi do wychłodzenia domu
Od strony południowej zyski ciepła przez okna są większe niż starty
– czyli dochodzi do ogrzwania domu
Od strony południowej można osiągnąć znacznie większe zyski ciepła niż straty (mimo iż okno ma prawie 8-10 razy niższą izolacyjność niż ściana domu energooszczędnego). Tym to sposobem zyski ciepła poprzez nasłonecznienie, stanowią bardzo ważny element w bilansie energetycznym budynku. Przy zastosowaniu okna o Uw<0,80 W/m2K więcej energii zyskujemy niż tracimy! Dlatego dom energooszczędny powinien być zorientowany na południe lub południowy zachód.

Okna
Najlepiej trzyszybowe o U całego okna w przedziale 0,9:0,8 W/m2K. Powinno się projektować jak najwięcej przeszkleń o maksymalnej wielkości okna – bez podziałów, bez szprosów itd. Jeżeli część okien będzie nieotwierana, poprawi to ich właściwości izolacyjne oraz szczelność domu. Ważny jest również sposób osadzenia okna w ścianie. Aby zminimalizować mostki termiczne, które nagminnie pojawiają się wokół okien, ich montaż powinien być bardzo precyzyjny. Okna powinny być wysunięte na zewnątrz ściany i zamontowane w warstwie zewnętrznej izolacji termicznej. Wokół okien powinny być przyklejone specjalne kołnierze. Ich zadaniem jest uszczelnienie połączenia stolarki ze ścianą.

Izolacyjność przegród zewnętrznych
zgodnie z polskimi przepisami, współczynnik U przegród zewnętrznych nowobudowanych domów powinien być poniżej 0,3 W/m2K (im mniejszy tym lepiej). W budownictwie energooszczędnym zaleca się, aby U było poniżej 0,20 W/m2K, a najlepiej nie przekraczało 0,15W/m2K. Domy Multicomfort umożliwiają uzyskanie bardzo dobrych parametrów termoizolacyjnych, bo już w standardzie zapewniają U=0,14 W/m2K. Na izolacyjność ścian składa się wiele czynników:
Rodzaj materiału z jakiego zbudowana jest ściana,
Grubość poszczególnych warstw.

Wentylacja mechaniczna
domy energooszczędne powinny być zaopatrzone w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego – czyli z rekuperatorem. Dzięki temu nie musimy pamiętać o projektowaniu kominów wentylacyjnych, w domu zawsze będziemy cieszyć się świeżym powietrzem. Nie bez znaczenia jest fakt, że dzięki takiej wentylacji oraz przy zastosowaniu gruntowego wymiennika ciepła możemy uzyskać pasywne chłodzenie budynku w okresie letnim. Dom energooszczędny, to nie tylko ciepło i niskie koszty ogrzewania zimą, ale również przyjemny chłód latem praktycznie za darmo!

Właściwości termiczne materiałów
określone parametrem Lambda, współczynnikem przewodzenia ciepła (im mniejszy tym materiał lepiej izoluje). Dlatego też, o tym czy dom jest dobrze zaizolowany decyduje nie tylko grubość np. styropianu, ale także jego rodzaj. 10cm styropianu o lambdzie 0,039 W/mK będzie gorzej izolowało niż 10cm styropianu o lambdzie 0,032 W/mK. W domach Multicomfort zastosowany jest “najcieplejszy” styropian z dodatkiem Neoporu, który posiada parametr lambda na poziomie 0,032 W/mK. Nie bez znaczenia jest także jakość wykonania izolacji. Im dokładniej dom jest zaizolowany, tym mniejsze ryzyko wystąpienia mostków termicznych.

Szczelność budynku
dom energooszczędny musi być bardzo szczelny. Niekontrolowana infiltracja powietrza jest niepożądana. Powoduje ona straty ciepła oraz przyczynia się do powstawania szkód budowlanych (wykraplanie wilgoci). Niekontrolowana wymiana powierza z otoczeniem domu następuje najczęściej w:
Miejscu połączenia okien, drzwi zewnętrznych ze ścianami,
Źle zabezpieczonych ścianach kolankowych i dystansowych,
Miejscu połaczenia kominów z konstrukcją dachową,
Konstrukcji dachowej, na skutek niepoprawnie zamontowanej folii.
Wymiana powierza ma następować poprzez wentylację: grawitacyjną, grawitacyjną wspomaganą mechanicznie lub całkowicie mechaniczną, a nie poprzez szczeliny w ścianach.

koperta_beplatne
[]
1 Step 1
BEZPŁATNA WYCENA
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Miejscowość
Moje uwagi
0 /
Previous
Next