Varför vi

 

media om oss


spara med oss


moneyBidrag till energisnåla hus från den Nationella Miljöskydd och Vattenverk Fonden Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 • Programmet implementeras år 2013-2022.

 • Programmet riktar sig till fysiska personer som bygger enfamiljshus eller köper hus/lägenhet från byggbolag.
 • Bidrag ges i form av delbetalning av banklån på nybyggande/inköp av huset eller inköp av lägenheten.
 • Bidrag ska utbetalas efter projektet är färdigt och efter att krävd energisk standard har uppnåtts.
 • Bidragsbelopp vid enfamiljshud uppgår till:

a) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*year) – bidrag PLN 30 000 (brutto);

b) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*year) – bidrag PLN 50 000 (brutto);

 • Kostnader som kan finansieras av bidragslån:

– Inköp och montage av konstruktionelement i byggnaden (t ex.: vägg-, bjälklag-, tak-, golv-, fönster- och dörrisoleringsmaterial);;

– Inköp och montage av ventilationssystem med värmeåtervinning;

– Inköp och montage av värmeinstallation, varmvattenberedare, installation av el- och rörsystem.


Program „Lägenhet för unga”:
 • Programmet implementeras år 2014-2018.

 • Programmet ger möjlighet att få bidrag i form av finansiering av eget kapital.
 • Programmets förmånstagare är personer som planerar inköp av ett nybyggt enfamiljhus upp till 100 m2 eller 110 m2 ifall köparen har minst tre barn.
 • När du ansöker om bidrag får du inte ha fyllt 35 år (vid äktenskap gäller yngre partners ålder)
 • Priset på hus kan inte överstiga grad som anges för en viss lokalisering.
 • Personer som bygger enfamiljhus kan ansöka om en delvis återbetalning av MOMS på byggmaterial.
GRATIS
[]
1 Step 1
Previous
Next