SKILJEVÄGGEN

zrzut-ekranu-2016-09-16-o-12-13-43

1. GKF platta – tack vare denna platta finns det inget behov av att putsa invändiga väggar. Det innebär att man inte behöver utföra våta arbeten som måste torkas vilket görs när man putsar tradionellt.

2. Fuktisoleringsfolie – gör att fukten kommer inte fram till skiljeväggen inifrån. På det sättet skyddas kontruktionsträ och isoleringsmaterial av mineralull mot fukt (våt isolering förlorar sina termiskisolerings egenskaper).

3. V100/MFP/OSB3 platta – skyddar konstruktionen mot fukt, härdar konstruktionen, förstärker väggen och tack vare detta finns det inga problem med att spika, skruva förband och dubbar.

4. Bärande träkonstruktion – genom att använda denna lösning kan man fylla hela utrymme mellan balkar med isoleringsmaterial av obrännbar mineralull. Därför är det möjligt att uppnå högsta parameter av termisk isolering och därför är våra hus energisnåla.

5. Mineralull – utgör en en perfekt termisk och akustisk isolering. Eftersom det är flexibelt och elastiskt ryms det perfekt mellan balkarna vilket reducerar alla lineära- och punktköldbryggor som påverkar termisk isolering i skiljeväggar negativt.

6. V100/MFP/OSB3 platta – utgör en bärande skickt för det andra isoleringsskiktet av cellplast eller optionellt av mineralull samt härdar konstruktionen.

7. Lim för utvändig isolering – för att klistra cellplast eller mineralull till V100/MFP/OSB3.

8. Utvändig isolering – utgör det andra isoleringsskikt vilket förbättrar skiljeväggens isoleringsegenskaper.

9. Grund för nätarmerad puts – armeringslager för tunnskikts puts.

10. Puts – utvändigt fasadskikt (ingår ej i leveransen)

img14

1. GKF platta – tack vare denna platta finns det inget behov av att putsa invändiga väggar. Det innebär att man inte behöver utföra våta arbeten som måste torkas vilket görs när man putsar tradionellt.

2. V100/MFP/OSB3 platta – skyddar konstruktionen mot fukt, härdar konstruktionen, förstärker väggen och tack vare detta finns det inga problem med att spika, skruva förband och dubbar.

3. Bärande träkonstruktion – genom att använda denna lösning kan man fylla hela utrymme mellan balkar med isoleringsmaterial av obrännbar mineralull. Därför är det möjligt att uppnå högsta parameter av akustisk isolering på vår skiljevägg.

4. Mineralull – utgör en perfekt akustisk isolering. Eftersom det är flexibelt och elastiskt ryms det perfekt mellan balkarna.

5.V100/MFP/OSB3 platta – härdar konstruktionen och förstärker väggen och tack vare datta finns det inga problem med att spika, skruva förband, dubbar.

6. GKF platta – tack vare denna platta finns det inget behov av att putsa invändiga väggar. Det innebär att man inte behöver utföra våta arbeten som måste torkas vilket görs när man putsar tradionellt.

7. Slutarabeten – puts, färg mm. (ingår ej i leveransen).

img15

1. Finish på golvet – valfri behandling t ex trägolv, terrakota, golvpaneler.

2. Betong/avjämningsmassa – ger tilläggslast på bjälklag vilket förbättrar dess akustiska egenskaper och möjliggör att lägga valfri beläggning på golvet.

3. Cellplast – utgör en akustisk isolering mot slagbuller och gör det möjligt att lägga installationer t ex VVS under avjämningsmassa.

4. Byggfolie – skyddar mot fuktinträngning in till skiljeväggen.

5. V100/MFP/OSB3 platta – element som bär laster på alla bjälklag jämnt.

6. Bjälklags balkar – konstruktionselement på bjälklag som möjliggör att fylla i utrymmen mellan balkarna med akustisk isolering.

7. Mineralull – akustisk isolering. I den övergångsperioden då plan 1 inte är färdig och endast plan 0 är uppvärmd utgör den ett skikt av termisk isolering.

8. Fuktisolerings folie – skyddar mot fuktinträgning till bjälklags inre delen. (speciellt då endast plan 0 är värmd)

9. Stödställning för GKF plattor.

10. GKF platta – utvändigt finishskikt – väldigt enkelt montage, jämn yta, inget behov av att torkas i jämföresle till den vanliga putsen

GRATIS
[]
1 Step 1
Previous
Next