Trähus CLT

 

Nyhet på marknaden: Hus av CLT trä


Trähus har alltid varit populära. Vi tror att även hus av CLT trä kommer ska uppskattas av Er. Bland de största fördelar med denna teknologi finns:

Trä i hela konstruktionen:
Wszystkie panele używane do budowy domów w tej technologii wykonane są wyłącznie z suszonego drewna.

Visuell kvalitet:
Bärande konstruktion i hus som byggts enligt denna teknologi kan utgöra samtidigt invändiga ytan. Denna lösgningen låter oss skapa en ovanlig interiördesign med modern karaktär.

Nyhet på marknaden: Hus av CLT trä:
utgör en nyhet både i vårt företags offert och på polska marknaden. Paneler som används i denna teknologi tillverkas endast av naturliga råvaror och dess tillverkning upfyller rigoristiska ekologiska krav.

Trä är en högt energetisk och ekologisk råvara på grund av dess återvinningsmöjlighet vilket är speciellt viktigt när man är medveten om att fossila råvaror tar slut. Detta betyder att man kan framgångsrikt använda trä i olika ekonomiska grenar bland annat i byggbranschen.

 

Täthet:
Paneler av lövträ CLT kännetecknas av yttäthet vilket minimerar energiförsluster som uppstår pga otätheter. Täthet på hus av lövträ CLT bekräftas med Blower Door test.

 

Tillverkningstid:
Vi bygger alla hus redan i 3 veckor så våra kunder har möjlighet att flytta till sitt eget hus ännu snabbare.

Diffusionsöppna konstruktioner:
Konstruktioner av lövträ CLT är diffusionsöppna. Paneler av lövträ reglerar fuktighetsnivå.

 

Fasskift:
förebygger övervärmning på sommaren effektivt

 Hög beständighet mot yttre påverkan:
trots det allmänna uppfattningen kännetecknas hus av lövträ CLT av hög brandbeständighet. Tack vare noggrann bearbetning och torkning i hög temperatur är träpaneler även beständiga mot skadedjur.

Teknologins fördelar


De garanterar enastående visuell kvalitet:

 • Denna teknologin är dedikerad för individuella projekt och skapar möjlighet att konstruera ovanliga byggnader.

 • CLT paneler gör det möjligt att använda visuella träytan i alla utrymmen i huset.

 

De är ovanligt täta:

 • Paneler av CLT lövträ kännetecknas av yttäthet.

 • Byggsystem som baserar på CLT trä kräver ingen fuktisolering folie .
 • Täthet på hus av CLT trä bekräftas med Blower Door test.

 

De kännetecknas av hög kvalitet:

 • De är certiferade av ETA

 • De är brandcertifierade englit europeiska forskningsnormer.

Teknologins fördelar

CLT trä (Cross Laminated Timber) är framtids byggmaterial. Trä som råvara är tillgänglig i hela världen. Det är en naturlig råvara och dessutom är det väldigt hållbart och stabilt. Naturen tillverkar det snabbare än man kan uttnytja det.

Trähus som demonteras efter flera år ska inte lämna oanvändbar skräp som redan nu utgör ett enormt civilisationsproblem. Enskilda demonterbara delar av huset kan återvinnas vilket ingår i det ekologiska utvecklingsprogrammet. Paneler från korslaminerat trä har flera fördelar:  

De är ovanligt plastiska:

 • Man kan tillverka av dem plattor i storformat även till 12000x2950.
 • Man kan tillverka av dem plattor som har ovanlig form.
 • Konstruktionen har flera skikt och man kan tillverka paneler med flera olika funktioner: visuella, akustiska, brandskyddspaneler.
 • De kopplas framgångsrikt med andra byggmaterial

De möjliggör att spara tid och plats:

 • Det tar otroligt kort tid att förbereda enskilda skiljeväggar och därmed är väntetid på färdiga huset betydligt kortare . /p>

 • Snabb och effektiv montering.
 • Yttre och inre väggar är tunnare än tegelväggar. Uppskattningsvis sparar man 6-10% av yta i jämförelse med traditionell teknologi.

De är ekologiska:

 • Väggar som utförs av CLT paneler är diffusionsöppna, dvs de andas. Man använder inte formaldehyd i produktionsprocessen.
 • Trä som används till panelproduktion kommer från skogar som är styrda på ett balanserat sätt.
 • Paneler har möjlighet att lagra värme under vintertiden och skydda huset mot övervämning på sommartiden.
 • Man uppnår passiva standarden lättare genom att använda CLT paneler för att bygga hus.
 • De har positiv påverkan på CO2 balans.

konstruktion och projektering


Skräddarsytt hus 
Generällt sätt kan varje byggprojekt anpassas till prefabricerad teknologi. För att exponera visuella effekter och uttnytja tekniska möjligheter av CLT trä är det dock värt att överväga inköp av ett individuellt projekt. Information om att vårt hus ska byggas av CLT är vikigt redan på projekteringsetappen. Den låter arkitekten förstå och uttnytja denna teknologins möjligheter och planera en lösning som gör vårt hus unikt. En av onekbara fördelar av CLT trä är möjlighet att betrakta husets bärande konstruktion som visuell yta. Träfinish inne i rum öppnas nya möjligheter för inredningsarkitekter. Traditionellt trä i den helt nya formen passar perfekt till moderna material såsom glas, betong eller stål. Det passar även fint in i inredningen i skandinavisk stil som har blivit allt mer populär på sistone. För ett behålla visuella skiktet på ytan orörd monteras alla installationer inne i väggen och elementets anslutningar genomförs på utsidan.

När huset av lövträ CLT projekteras bör följande aspekter tas hänsyn till:

 • Plattorna beständighet mot pressning, sträckning och brytning på plan yta och utanför den;
 • Brandbeständighet;
 • Akustiska parameter;
 • Konstruktionens hållbarhet;
 • Kortvariga och långvariga beteenden;
  • Kortvariga deformationer,
  • Långvarig beständighet på fasta laster,
  • Långvarig bockning.

 

Tillverkningsprocess:

 • Analysen av byggprojektet.
 • Projektets anpassing till lövträ CLT.
 • Tillverkning av paneler vilket omfattar följande aktiviteter:
  • att gruppera enskilda lameller. Man lägger skikt korsvis för att få 90 graders vinkel vilket ökar stabilitet på färdiga element.
  • att applicera lim mellan enskilda skikt väldigt noggrant i lämpliga tider och mängder. Trälim som används för CLT paneler innehåller inte lösningsmedel och formaldehyd. Det är totalt doftfritt och genomskinligt efter härdningen.
  • att pressa skikt vilket leder till högre hållbarhet på färdiga paneler.
  • Att skära färdiga plattor enligt byggprojekt och bearbeta kanter.
 • Kontroll på tillverkade element för att säkerställa beställarens krav på att CLT slutprodukter uppfyller alla krav enligt planerade lösningar
 • Att ange montageproceduren och märka konstruktionselement.
 • Att skydda paneler mot atmosfäriska villkor under transporttid.
 • Lastningen på lastbilen.
 • Utförande av produktionsdokumentation.
 • Transport av element till montageplats. Transportsättet väljs med hänsyn till storlek på format av enskilda kontruktionselement. Det finns möjlighet att montera i ovanliga arbetsvillkor och där man inte kan leverera godset med bilar föreslår vi montage med hjälp av en helikopter.

 

Połączenia

Połączenia w konstrukcjach drewnianych, również w tych opartych na drewnie CLT, odgrywają ważną rolę w utrzymaniu integralności struktury drewna. Mają też wpływ na stabilność i elastyczność konstrukcji. Łączenie przebiega zazwyczaj punktowo za pomocą wkrętów ciesielskich, gwoździ, kołków lub sworzni. Z uwagi na wielowarstwowość konstrukcji paneli CLT, należy zadbać o właściwą pozycję złączy i kierunek zastosowanych elementów łączących.

Montage
Massiva lövträpaneler CLT tillverkas enligt anvigna mått i format som passar exakt till ett konkret byggprojekt. Under produktionsetappen av paneler planerar man elementanslutningar och utför hål för dörrar och fönster. Man tar även hänsyn till individuella detaljer såsom förbereding för elinstallation, extra termisk isolering och ljudisolering. Förberedda på det sättet paneler levereras till byggplatsen. Byggnadens kontruktion monteras på fundamentplatta som har blivit lämpligt förberedd och isolerat. Dess montage tar endast några timmar. På byggnadens yttreväggar läggs termisk isolering. Slutgiltigt fasadutseende beror på beställaren. I dessa hus kan man använda valfritt tak. Inne i huset kan man ha CLT i dess visuella kvalitet eller kartonggips som man sedan kan bearbeta enligt sitt eget val. Alla installationer finns inne i skyddsledningar och ifall man vill uppnå visuella kvalitetseffekt placeras dem under produktionstid inne i konstruktionselement.

Anslutningar i träkonstruktion som baserar på CLT trä spelar en viktig roll för att behålla den strukturella integriteten. De påverkar även konstruktionens stabilitet och flexibilitet. Anlustningar brukar utföras som punktanslutningar med hjälp av skruvar, spikar, dubbar eller studsar. Eftersom CLT paneler har flera skikt bör man ta hänsyn till rätt positionen och riktingen på skuvförband som används.

GRATIS
[]
1 Step 1
Previous
Next