Det energisnåla huset

 

uppvärmningskostnad


Det energisnåla huset
Våra hus har en utmärkt isolering och det resulterar i låga uppvämningskostnader. För att prova behovet av en bra isolering presenterar vi nedan uppvärmningskostnader på vår modellhus. Före husbygge utförde man en audit av energiförbrukning enligt PHPP metodologi (Paket till Projetkering av Passivhus Darmstadt). Auditen visade att huset behöver 80Kw/m2/år

Viktigaste fakta:
Huset med yta på 97m2 och volym på 280m3 som byggdes i närheten av Krakow, På grund av begräsningar på tomten ligger huset i negativ norrläge, Det är två vuxna som bor i huset.

 

I huset använde man:

 • Gas panna, två funktioner, med stängd brännkammare Viessmann Vitopend 100,
 • Värmare Kermi X2, termostatiska klaffar Comap,
 • Självdragsventilation,
 • 5 kammare, 2 glas fönster,
 • Genomsnittlig temperatur inomhus på vintertiden +21oC,
 • Utvändiga väggar U=0,15 W/m2k,
 • Tak U=0,13 W/m2k.

The diagram below shows annual central heating and domestic hot water heating costs. It is worth mentioning that there is no fireplace in the house, which is frequently used to heat house in the winter, and no dishwasher. Washing-up occurs in the water heated up in the gas boiler.


Nedanstående diagram visar årets uppvärmningskostnaden på centraluppvärmning och kranvatten. Det är också värt att nämna att det finns ingen kamin som man ofta använder för att värma upp huset på vintertiden samt att det inte finns någon diskmaskin. Man diskar i vatten som värms upp i gaspannan.

Slutsatser: passivhustandard sänker boendekostnader rejält. Kostnader på tilläggsuppvärmning är låga och komfort som ges av uppvärmning är hög. I passivhuset är genomsnittlig temperatur högre än i andra även energisnåla byggnader. Uppvärmningstid i passivhuset är 50 % kortare och uppgår till endast 3 månader. Detta är möjligt endast ifall man bygger hus från prefabricerade element som garanterar brist på köldbryggor och väldigt hög täthet.

projekterings regler


Byggnadens form
bland de viktigaste projekteringreglergler gällande energisnåla hus är rätt beräkning av husets proportioner, sk A/V dvs proportion mellan antal yttre skiljeväggar till husets volym ska vara så liten som möjlig. Ju mer kompakt huset är desto mer energisnålt det är. Den bästa formen är därför en kula eller en cylinder vilket är svårt att uppnå. Man måste foksuera på hus med plana tak ev. sedeltak. Alla lutningar, burspråk, balkonoger, fönstertak mm försämrar husets termiskisolerings egenskaper och där upptår geometriska köldbryggor. Antalet yttre skiljeväggar ökas i förhållande till volymen. Energisnålt hus är ett enkelt hus när det gäller formen och byggsättet!

Husets läge

huset borde projekteras så att alla möjliga glasningar finns på syd- och väorientacja_budynkustsidan. Fönster på norr- och östsidan borde tas bort eller om det ej är möjligt borde deras antal minimeras. Fönster utgör en väldigt viktig del av passivhus. Varför?

 • På norra sidan är värmevinster från fönster är mindre än värmeförluster vilket innebär att
  – huset kyls ner
 • På södra sidan är värmevinster från fönster större än värmeförluster vilket innebär att
  – huset värms upp

På södra sidan kan man uppnå betydligt högre värmevinster än förluster trots att fönster har ca 8 till 10 gånger lägre isoleringsförmåga än väggen i energisnålt hus. På det sättet utgör värmevinster som kommer från solen en väldigt viktig faktor i byggnads energibalans. När man använder fönster med Uw<0,80 W/m2K har man högre energivinster än energiförluster! Det är därför passivhus skall byggas mot syd aller sydväst.

 
 

Fönster
det är bäst att ha 3-glas fönster (3 rutor) med U värde på hela fönster mellan 0,9:0,8 W/m2K. Man borde projektera så många fönster med maximal storlek som möjligt, utan fördelningar, spröjs mm. Det är bättre för husets isolering och dess täthet om en del av fönster ej blir öppningsbara. Det är också vikitgt hur man placerar fönster i väggen. För att minimera antalet köldbryggor som dyker upp vid fönster borde man montera fönster mod största noggranhet. Runt omkring fönster borde man montera speciella kragar. Deras funsktion är att täta fönsterkonstruktion mot väggen.

Isolering
på utvändiga skiljeväggar – enligt polska krav kan U värde på utvändiga skiljeväggar ej överstiga 0,3 W/m2K (ju mindre desto bättre). I energisnåla hus rekommenderas det att U värde ska vara mindre än 0,20 W/m2K och hellst inte överstiger 0,15W/m2K. Multicomfort hus garanterar väldigt bra termisk isolering eftersom U=0,14 W/m2K används som standard. Det finns flera olika faktorer som påverkar väggarnas isolering:

 • Typ av material som används för att bygga väggen ,
 • Tjocklek på varje skikt ,

Termiska egenskaper
på material mäts i form av värmekonduktivitet Lambda (ju mindre desto bättre värmeisolering) Därför finns det andra faktorer som påverkar husets isolering och det är inte bara tjocklek på t ex cellplast utan även dess typ. 10 cm av cellplast med lambda 0,039 W/mK kommer att ha sämre värmeisolering än 10 cm av cellplast med lambda 0,032 W/mK. I Multicomfort hus använder man “den varmaste cellplasten” med tillägg av Neopor som har lambda på 0,032 W/mK. Kvaliteten på isolering har också stor betydelse. Ju nogrannare är huset isolerat desto mindre risk att köldbryggor förekommer.

Mekanisk ventilation 
i passivhus finns det mekanisk ventilation med värmeåtervinnigssystem i form av sk rekuperator. Därför behöver man inte tänka på att projektera ventilationskanaler från huset och alltid kommer vi att njutas av den riska luften. Det är också viktigt att tack vare denna ventilation samt värmeväxlare kan vi ha passiv kylning på huset på sommartiden. Ett energisnålt hus innebär inte bara värme och låga uppvärmningskostnader på vintertiden utan även trevlig kyla på sommaren helt gratis praktiskt taget!


Husets täthet
ett energisnålt hus måste vara väldigt tät. Okontrollerad luftinfiltration är inte önskad. Den orsakar värmeförluster och ökar risken till byggskador (fuktinträngning). Okontrollerad luftinfiltration med husets omgivningen förekommer oftast i:

 • ställen där fönster och utvändiga dörrar anslutas med väggar ,
 • knä väggar och distansväggar som är dåligt skyddade ,
 • ställen där kaminer anslutas med takkonstruktioner ,
 • takkonstruktionen där folie felmonterats .

Luftutbyte skall ske genom ventilation: självdragssventilation, delvis mekanisk ventilation eller totalt mekanisk ventilation men inte genom sprickor i väggarna.

GRATIS
[]
1 Step 1
Previous
Next