prefabricerade hus

 

Energisnåla Huset

domenergo

passivhus

dompas

Trähus CLT

tech

Se mer >> Se mer >> Se mer >>

Tillverkning


Husets prefabricerade element (väggar, bjälklag, takkonstruktion) tillverkas i produktionshallen. Denna lösning är bättre än det tradionella byggsättet eftersom.

1. Byggprocessen är betydligt kortare.

2. Vädrets faktorer (regn, snö) påverkar inte produktionsprocessen.

3. Husets element ät tillverkade med stor precision vilket underlättar vidare slutarbeten.

Tillverkning av prefabricerade element till ett medelstort hus tar ett par dagar. Deras montage på byggplatsen tar bara några timmar. Därför har prefabriceringteknologi fler och fler beundrare.

VÄGGAR:
 • Väggkonstruktion är pressad med en pneumatisk press vilket ger konstruktionen ovanlig densitet och hårdhet.
 • Den förberedda stommen är härdad på bada sidor med konstruktionsplattor.
 • Inne i vägen finns termisk isolering av mineralull. Där finns också dosor för VVS- och elinstallation.
 • Fönster och utvändiga fönsterbrädor monteras enligt sk varmt montage regler (fönster monteras i den varma delen) med expanderade skumtejp och speciella kragar på väggen.
 • På utvändiga väggar monterar man termisk isolerinngskickt (t ex cellplast med. klister och nät).
BJÄLKLAG:
 • Träbalkar är skurna enligt verkstadsritningar och skruvade så att de formar bjälkalgspaneler. 
 • Till den trästommen skruvar man konstruktionsplatta MFP eller OSB.
 • Sedan fyller man bjälkag med akustiskisolering av mineralull.
 • Därefter spikas träramar för GKD plattor till den bjälklagskonstruktionen. Plattor monteras på byggplatsen efter att installationsarbeten har blivit utförda.
TAKKONSTRUKTION:
 • Träbalkar för takkonstruktionen är skurna enligt verkstadsritningar.
 • Synliga element av takkonstruktionen är slipade och målade i produktionshallen.
 • Montagehål och lås utförs i takelement.
 • Takkonstruktionen monteras direkt på byggplatsen.

skiljeväggen


przekroj

Snitt genom yttervägg

1. GKF platta – tack vare denna platta finns det inget behov av att putsa invändiga väggar. Det innebär att man inte behöver utföra våta arbeten som måste torkas vilket görs när man putsar tradionellt.

2. Fuktisoleringsfolie – gör att fukten kommer inte fram till skiljeväggen inifrån. På det sättet skyddas kontruktionsträ och isoleringsmaterial av mineralull mot fukt (våt isolering förlorar sina termiskisolerings egenskaper).

3. V100/MFP/OSB3 platta – skyddar konstruktionen mot fukt, härdar konstruktionen, förstärker väggen och tack vare detta finns det inga problem med att spika, skruva förband och dubbar.

4. Bärande träkonstruktion – genom att använda denna lösning kan man fylla hela utrymme mellan balkar med isoleringsmaterial av obrännbar mineralull. Därför är det möjligt att uppnå högsta parameter av termisk isolering och därför är våra hus energisnåla.

5. Mineralull – utgör en en perfekt termisk och akustisk isolering. Eftersom det är flexibelt och elastiskt ryms det perfekt mellan balkarna vilket reducerar alla lineära- och punktköldbryggor som påverkar termisk isolering i skiljeväggar negativt.

6. V100/MFP/OSB3 platta – utgör en bärande skickt för det andra isoleringsskiktet av cellplast eller optionellt av mineralull samt härdar konstruktionen.

7. Lim för utvändig isolering – för att klistra cellplast eller mineralull till V100/MFP/OSB3.

8. Utvändig isolering – utgör det andra isoleringsskikt vilket förbättrar skiljeväggens isoleringsegenskaper.

9. Grund för nätarmerad puts – armeringslager för tunnskikts puts.

10. Puts – utvändigt fasadskikt (ingår ej i leveransen)


img14

Snitt genom inre vägen

1. GKF platta – tack vare denna platta finns det inget behov av att putsa invändiga väggar. Det innebär att man inte behöver utföra våta arbeten som måste torkas vilket görs när man putsar tradionellt.

2. V100/MFP/OSB3 platta – skyddar konstruktionen mot fukt, härdar konstruktionen, förstärker väggen och tack vare detta finns det inga problem med att spika, skruva förband och dubbar.

3. Bärande träkonstruktion – genom att använda denna lösning kan man fylla hela utrymme mellan balkar med isoleringsmaterial av obrännbar mineralull. Därför är det möjligt att uppnå högsta parameter av akustisk isolering på vår skiljevägg.

4. Mineralull – utgör en perfekt akustisk isolering. Eftersom det är flexibelt och elastiskt ryms det perfekt mellan balkarna.

5.V100/MFP/OSB3 platta – härdar konstruktionen och förstärker väggen och tack vare datta finns det inga problem med att spika, skruva förband, dubbar.

6. GKF platta – tack vare denna platta finns det inget behov av att putsa invändiga väggar. Det innebär att man inte behöver utföra våta arbeten som måste torkas vilket görs när man putsar tradionellt.

7. Slutarabeten – puts, färg mm. (ingår ej i leveransen).


img15

Snitt över bjälkag mellan plan

1.Finish på golvet – valfri behandling t ex trägolv, terrakota, golvpaneler.

2. Betong/avjämningsmassa – ger tilläggslast på bjälklag vilket förbättrar dess akustiska egenskaper och möjliggör att lägga valfri beläggning på golvet.

3. Cellplast – utgör en akustisk isolering mot slagbuller och gör det möjligt att lägga installationer t ex VVS under avjämningsmassa.

4. Byggfolie – skyddar mot fuktinträngning in till skiljeväggen.

5. V100/MFP/OSB3 platta – element som bär laster på alla bjälklag jämnt.

6.Bjälklags balkar – konstruktionselement på bjälklag som möjliggör att fylla i utrymmen mellan balkarna med akustisk isolering.

7. Mineralull – akustisk isolering. I den övergångsperioden då plan 1 inte är färdig och endast plan 0 är uppvärmd utgör den ett skikt av termisk isolering.

8. Fuktisolerings folie – skyddar mot fuktinträgning till bjälklags inre delen. (speciellt då endast plan 0 är värmd)

9. Stödställning för GKF plattor.

10. GKF platta – utvändigt finishskikt – väldigt enkelt montage, jämn yta, inget behov av att torkas i jämföresle till den vanliga putsen

byggetapper


 • 22
 • 61
 • 53
 • 65
 • 66
 • 78
 • 95
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

Galleri

MODELLHUS


Man kan besöka visningshus endast efter telefonanmälan

Schlesiens vojvodskap
Boruszowice
k. Tarnowskich Gór
T: 0048 665 425 111

Lillpolens vojvodskap
Śledziejowice
k. Wieliczki
T: 0048 509 771 195

3. Sverige
Helsingborg
T: 0046 73 833 71 91

Tyskland
Kempten
T: 0049 176 32 326 269

GRATIS
[]
1 Step 1
Previous
Next